nr 2 (31)/marzec-kwiecień 2004


Ablacyjne i nieablacyjne metody fotoodmładzania skóry

Słowa kluczowe: odmładzanie skóry, wygładzanie zmarszczek, metody ablacyjne, nieablacyjne, lasery, zabiegi IPL, ELOS, LHE, zmarszczki, zmiany naczyniowe, przebarwienia
Walka ze skutkami starzenia się skóry stanowi podstawowy problem dermatologii estetycznej. W ostatnich latach coraz większą popularność zyskują metody wygładzania zmarszczek za pomocą urządzeń laserowych i nielaserowych źródeł światła. W zabiegach fofoodmładzania wykorzystuje się metody ablacyjne i nieablacyjne. W metodzie ablacyjnej dochodzi do odparowania naskórka i górnych warstw skóry, a także do płytszego lub głębszego uszkodzenia termicznego skóry. Mimo iż metoda ta jest bardzo skuteczna, do przeprowadzenia zabiegu konieczne jest znieczulenie ogólne i specjalistyczna opieka pooperacyjna, a czas gojenia jest bardzo długi.
Rozwijające się w ostatnich latach techniki nieablacyjne indukują termiczne uszkodzenie skóry w celu stymulacji syntezy kolagenu, bez uszkadzania naskórka. Metody nieablacyjne nie wymagają rekonwalescencji po zabiegu i nie stwarzają ryzyka żadnych powikłań. W zależności od rodzaju urządzenia, mogą one oddziaływać na różne elementy słonecznego starzenia się skóry: drobne zmarszczki, nierówności, zmiany naczyniowe, przebarwienia.
W artykule przedstawiono wybrane metody ablacyjne (lasery CO2 i Er:YAG) i nieablacyjne (lasery Nd:YAG i barwnikowy, IPL, ELOS).
Opisano również nową technologię LHE i przedstawiono wyniki kliniczne u pacjentek po serii zabiegów przeprowadzonych za pomocą tego urządzenia.

Ablative and non-ablative techniques of skin rejuvanation

Key words: skin rejuvenation, ablative resurfacing, nonablative resurfacing, laser, IPL, ELOS, LHE treatment, rhytids, vascular lesion, hyperpigmentation
The main problem of aesthetic medicine is the fight with skin aging. In the last years the most popular method becomes facial resurfacing with lasers and various light sources. There are the ablative and nonablative procedures of skin rejuvenation. Ablative skin resurfacing removes the epidermis and upper dermis and causes the thermal injury of the skin. Although this method is very effective, it often requires general anesthesia as well as significant postoperative care and an extended healing time.
Nonablative resurfacing is a recently evolving technique in which epidermal integrity is preserved while the dermis is thermally injured to stimulate collagen synthesis and induce remodeling. Nonablative procedures entail minimal or none convalescence and pose essentially no risk of permanent complications. Depending on the modality used, nonablative skin rejuvenation can reverse signs of photo-damaged skin such as fine wrinkles, skin roughness, vascular lesions and pigmentary irregularities.
In the article we present some ablative (with lasers CO2 and Er:YAG) and non-
ablative procedures of skin rejuvenation (Nd:YAG lasers and flashlamp pumped pulsed dye laser - PDL or intensed pulsed light sources - IPL and new technology: electro optical synergy - ELOS).
In our paper we also describe pulsed light and heat energy (LHE) skin rejuvenation system. We also present the clinical results of our patients treated with LHE devices.