nr 1(14) Luty-Kwiecień 2006


Zastosowanie produktów pszczelich w dermatologii i kosmetologii (I)

Słowa kluczowe: miód, produkty pszczele, apiterapia
Produkty pszczele - apiterapeutyki - ze względu na swój bogaty skład i właściwości terapeutyczne są skutecznymi suplementami  w leczeniu różnych chorób skóry. Wykazują aktywność antybiotyczną, działają przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo wobec szerokiego spektrum drobnoustrojów, m.in. w stosunku do Staphylococcus aureus i epidermidis, Streptococcus pyogenes i pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Proteus vulgaris, Salmonella typhi i paratyphi A i B, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, Candida albicans, a także wobec Herpes simplex.
Apiterapeutyki wykazują również miejscowe działanie przeciwzapalne, znieczulające, przeciwświądowe oraz wspomagają gojenie ran, przyspieszając ziarninowanie i naskórkowanie. Zmniejszając transepidermalną utratę wody oraz działając ochronnie na płaszcz lipidowy skóry, wykazują właściwości zmiękczające, łagodzące i wygładzające skórę, a bogaty skład produktów pszczelich zapewnia im działanie odżywcze, dlatego też są wykorzystywane w wielu produktach różnych firm kosmetycznych.   

The use of bee's products in dermatology and cosmetology (I)

Key words: honey, bee's products, apitherapy
Bee's products - apitherapeutics - due to their rich composition, are a very effective means of treating a variety of skin diseases. They display an antibiotic activity, have anti-fungal and anti-viral properties against a wide spectrum of micro-organisms, e.g. against Staphylococcus aureus and S. epidermidis, Streptococcus pyogenes and pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Proteus vulgaris, Salmonella typhi and para-typhi A and B, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, Candida albicans, as well as Herpes simplex.
Apitherapeutics also display an antiinflammatory, analgesic, anti-puritic properties and assist the process of healing of wounds accelerating the process of granulation of ti-ssue growth and epidermization. Reducing transepidermic loss of water and protecting the lipid layer of the skin they display softening, soothing, smoothing properties on skin and their rich composition displays nutritive properties and therefore is used in a variety of products of numerous cosmetic firms. Although apitherapy displays many advantages, there are also some disadvantages to its use. Therefore, it should be applied in accordance with medical knowledge as the supporting method to the traditional method, according to the medical indications and applied in doses and concentrations suited to each individual.